Національний
платіжний
сервіс
Національний платіжний сервіс
ТОВ «АЙГАМА»
Повне та скорочене найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙГАМА» (ТОВ «АЙГАМА»)
Ідентифікаційний код юридичної особи 35624403
Місцезнаходження юридичної особи 04205, м. Київ, пр. Оболонський, буд. 35
Оператор платіжної інфраструктури У відповідності до Повідомлення Національного банку України від 19.12.2016р. за № 57-0009/102595 ТОВ «АЙГАМА» внесено до Реєстру платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури у якості Оператора послуг платіжної інфраструктури, що має право надавати наступні послуги:
  • Кліринг;
  • Процесинг;
  • Операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.
ТОВ «АЙГАМА» у якості Оператора послуг платіжної інфраструктури надає операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів на користь наступних юридичних осіб: ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» (код за ЄДРПОУ 39407959).